x

Budda

ถ้าให้จัดอันดับห้องที่ใช้เวลาอยู่นานที่สุดในแต่ละวัน ต้องยกให้ “ห้องนอน”เพราะหากนับเวลาแล้วตั้งแต่ช่วงเตรียมตัวก่อนเข้านอนไปจนถึงช่วงหลังตื่นนอนในตอนเช้า เราทุกคนใช้เวลากว่า 10 ชั่วโมงต่อวันในห้องนอน จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นห้องที่มีความสำคัญมากที่สุดห้องหนึ่ง ไม่ว่าห้องจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ต่างก็ต้องมีลักษณะเดียวกัน คือจะต้องเป็นห้องที่สบายที่สุด