x

เพราะบ้านแต่ละหลัง มีสไตร์ที่แตกต่างกันออกไป ทั้งที่เป็นไปตามแนวทางที่ถูกวางไว้ และฉีกแนวความคิด ผสมผสานกับความหลากหลายของความชอบส่วนตัว โดยไม่มี กฏเกณฑ์ตายตัว จึงเกิดเป็นสไตร์ใหม่ ที่ลงตัว และถูกใจเจ้าของบ้าน เราจึงได้รวบรวมผลงาน ที่เกือบจะครบทุกแบบ ทุกสไตร์มาให้ชม ในความแตกต่าง ของแต่ละสไตร์นั้น ล้วนแผงไปด้วยเสน่ห์ ในแต่ละมุมมอง ทั้งรูปทรงภายนอก รูปลักษณ์ภายในการตกแต่ง จัดวางเฟอร์นิเจอร์ของงาน อินทีเรีย ตลอดจนบรรยากาศธรรมชาติ โดยรอบๆ บ้านของงานแลนด์เสคป ที่มีความโดดเด่น สวยงามไปตามความชื่นชอบ และรสนิยมของผู้เป็นเจ้าของ